Info

Info


Ilvies ry:n tavoitteena on edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ilmasto- ja ympäristöviestinnässä. Lisäksi yhdistys haluaa edistää ja tukea ilmasto- ja ympäristöviestintään liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä tutkijoiden ja muiden ilmasto- ja ympäristöviestinnän kanssa toimivien yhteistyötä ja verkostoitumista.
Yhdistyksen edustaman aihepiirin tutkimus lisääntyy nopeasti, mutta jää toistaiseksi lähes kokonaan hyödyntämättä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmasto- ja ympäristöviestintätieteen yhdistys tuo olennaisten toimijoiden yhteistyön kautta tärkeän panoksen viestintätyöhön, joka tähtää passivoivien ja lamauttavien kokemuksien, kuten ilmastoahdistuksen tai aiheen vähättelyn, kääntämiseen ilmastonmuutosta ratkaisevaksi, monimuotoiseksi ilmastotoimijuudeksi ja -kansalaisuudeksi. Ilmastoviestintää koskevalla tutkimuksella on myös merkittävä rooli ilmastotieteen ja ilmastopolitiikan rajapinnassa. 
Yhdistys luo yhteyksiä ilmasto- ja ympäristöviestintätutkimuksen sekä viestinnän käytännön suunnittelijoiden ja toteuttajien välille Suomessa. Yhdistys tuo suomalaiseen keskusteluun kansainvälistä tutkimustietoa ja esimerkkejä ympäristö- ja ilmastoviestinnän onnistumisista ja epäonnistumisista.
Tutkimustieto osoittaa, että suomalaiset poliitikot nimeävät median ja uutiset tärkeimmäksi tiedonlähteeksi ilmastoasioissa. Ilvies yhdistyksen rooliin kuuluu tämän vuoksi myös ilmastopolitiikkaa ja yhteiskunnallista keskustelua tukevan tiedeviestinnän edistäminen.
Ilvies ry:n sivuille päivitetään yhdistyksen työn edetessä lisätietoja yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen hallitus: 

Puheenjohtaja: Annukka Vainio, apulaisprofessori, 
Metsätieteiden osasto ja Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Varapuheenjohtaja: Jari Lyytimäki, erikoistutkija, SYKE 
Sihteeri: Kirsti M. Jylhä, tutkija, Tulevaisuuden tutkimusinstituutti, Tukholma 

Muut hallituksen jäsenet: 
Panu Pihkala, tutkijatohtori, Teologinen tiedekunta ja Kestävyystieteen instituutti (HELSUS)
Riikka Paloniemi, ryhmänjohtaja (Käyttäytymisen muutos), SYKE
Ilkka Ratinen, kasvatustieteen apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Hannele Cantell, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteellinen tdk, Helsingin yliopisto
Karoliina Kinnunen Mohr, vaikuttamisviestinnän johtaja, Kaskas Media
Outi Silfverberg, toiminnanjohtaja, Ympäristötiedon foorumi
Mira Hulkkonen, johtava asiantuntija, ÅF Pöyry, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto
Anna Pulkka, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto & ilmastoviestijä, Ilmastotoiminta.fi
Back to Top